Nieuwe BTW regels voor de e-commerce sector: wat betekent dit voor jouw onderneming?

Chantal de Bie
Online Marketeer bij EffectConnect
7 mei 2021

Op 1 juli 2021 zullen er nieuwe BTW-regels ingaan voor de e-commerce sector, specifiek voor leveringen binnen de EU. Deze veranderingen brengen een hoop vragen met zich mee. We spraken met Duy Nguyen, CEO van Blue Turtle Tax en legden hem een aantal vragen voor.

Wat is de huidige situatie?

Momenteel is de btw-regel voor B2C e-commerce verkopen binnen de EU dat btw moet worden berekend van het land waar de goederen vandaan worden verzonden. Stel je verkoopt vanuit Nederland aan een Duitse consument, dan bereken je 21% Nederlandse btw. Ga je als seller in een bepaald jaar echter een verkoopdrempel over, dan moet je de btw berekenen van het land van de klant. Als je in het genoemde voorbeeld meer dan EUR 100.000 per jaar aan Duitse klanten verkoopt dan moet je vanaf het moment dat je de EUR 100.000 aantikt 19% Duitse btw gaan berekenen aan Duitse klanten. 

Het drempelbedrag is per EU-land verschillend. In België is het bijvoorbeeld EUR 35.000. Dit betekent in de praktijk een hoop rompslomp, omdat je je als seller in het land van de consument moet gaan registreren voor de btw, aangiftes moet doen en btw moet betalen aan de belastingdienst aldaar. 

Voor pan-Europese FBA sellers komt er nog een verplichting bij. Omdat die in verschillende landen voorraad hebben liggen, moeten ze zich ook voor de btw registreren en aangiftes doen in de landen waar de voorraad wordt aangehouden.”

Wat gaat er veranderen per 1 juli en wat houdt dit in?

Per 1 juli verdwijnen de drempels per land. Dus je moet vanaf 1 juli altijd de btw berekenen van het land van de consument. Echter geldt een algemene drempel van EUR 10.000 voor de hele EU en voor e-commerce verkopen van goederen en digitale diensten. Als je per jaar voor minder dan EUR 10.000 aan andere EU-landen verkoopt dan kun je Nederlandse btw blijven berekenen aan je klanten in andere EU-landen. 

Wat wel mooi is, is dat je je niet meer voor de btw hoeft te registreren in het land van de eindconsument en hier aangiftes en betalingen aan de lokale fiscus hoeft te doen. Je kunt gewoon via de Nederlandse Belastingdienst een OSS (One-Stop Shop) aangifte doen. Je kunt dan ook aan de Nederlandse Belastingdienst betalen, die het vervolgens verdeelt over alle andere belastingdiensten in de EU, die jij in je OSS aangifte hebt aangegeven. De OSS is overigens niet verplicht.

Wat verder van belang is voor FBA sellers, is dat de registraties in de voorraad landen blijft bestaan. Maar de grote verandering is, is dat FBA sellers volgens de btw-regels niet meer verkopen aan de B2C eindconsument, maar aan Amazon. De B2C verkopen worden overgenomen door Amazon. De seller moet van de btw-wet eerst verkopen aan Amazon, vervolgens verkoopt Amazon het aan de B2C eindconsument. Dit betekent dat het op dit punt eigenlijk iets simpeler wordt voor FBA seller, omdat Amazon verplicht wordt om de btw te berekenen aan de B2C eindconsument.”

Voor wie gelden deze veranderingen?

Voor alle betrokkenen in de e-commerce sector, met name de e-commerce sellers en marketplaces. Maar ook voor post- en koeriers services, douane en btw-vertegenwoordigers hebben de veranderingen gevolgen.”

 

Wat zijn de verschillen voor producten die in de EU en buiten de EU ingekocht worden?

Daar zit weinig verschil in. Het verschil zit vooral in de plek van fulfilment, dus waar bevinden de goederen zich wanneer de order wordt gemaakt. Het bovenstaande is beantwoord vanuit het perspectief dat de fulfilment in de EU plaatsvindt, bijvoorbeeld Nederland. Vindt de fulfilment echter plaats in de UK, dan gelden weer net andere regels. Voor pakketjes met een waarde van maximaal EUR 22 die worden verzonden vanuit een plek buiten de EU naar een EU-consument geldt momenteel een btw-vrijstelling. Deze verdwijnt per 1 juli. Er geldt overigens ook een douanevrijstelling voor pakketjes met een waarde van maximaal EUR 150, deze blijft bestaan. Verder zal ook voor deze gevallen gelden dat de btw moet worden berekend van het land waar de eindconsument zit. Ook hier kan gebruikt worden gemaakt van de OSS aangifte. 

Additioneel komt een speciale regeling voor pakketjes met fulfilment van buiten de EU met een waarde van maximaal EUR 150, de iOSS (import OSS). Met toepassing van de iOSS hoeft bij de import geen douanerechten en btw te worden betaald. De btw wordt via de iOSS aangifte (vergelijkbaar met de OSS aangifte) gerapporteerd en betaald aan de belastingdienst waar de seller zich heeft aangemeld voor de iOSS. Dit scheelt dus een hoop rompslomp.”

Wat moeten ondernemers doen om zich voor te bereiden? Waar moeten ze rekening mee houden?

Poeh een hoop! FBA sellers moeten rekening houden dat de btw-berekening en administratie verandert. Ze zullen een B2B verkoop aan Amazon doen in plaats van B2C verkopen aan de eindconsumenten. E-commerce sellers in het algemeen zullen ook de btw-berekening en administratie moeten veranderen. Zonder drempel zal je immers de btw moeten berekenen van elk EU-land waaraan je verkoopt. Dit kan een impact hebben op je prijzen en je marge. 

Registreer je zo snel mogelijk voor de OSS aangifte. Verder, kijk ook of je huidige btw-registraties en aangiftes nog wel moet behouden. 

Wat ook relevant kan zijn voor je financiële positie is de supply chain. Kijk hoe de btw uitwerkt in je supply chain per 1 juli. Als je goederen vanuit China importeert in Duitsland, betaal je import btw. Deze kun je nu nog offsetten met de btw die je aan de B2C eindconsumenten berekend. Als de btw-berekening aan de B2C eindconsumenten wegvalt per 1 juli houd je een continue btw-teruggaaf positie over. Dit is slecht voor je cashflowpositie. Er zijn goede opties om deze cashflow issues op te lossen, door veranderingen in je supply chain.

Goed om te weten is, dat niet alle belastingdiensten in de EU nog up-to-speed zijn met de implementatie, te beginnen met onze eigen Belastingdienst. Deze loopt op het gebied van automatisering achter en daarom een gefragmenteerde aanpak heeft waarbij het meeste nog handmatig wordt gedaan. Hierbij zullen fouten, vertragingen onduidelijkheden voorkomen. Tevens is gecommuniceerd dat vanwege de handmatige aanpak er een maximale capaciteit is aan wat de fiscus aan zal kunnen.”

Welke stappen kunnen ondernemers concreet maken ter voorbereiding?

Loop met de veranderingen in de hand heel praktisch door wat het betekent voor je business, facturatie, btw-berekening, supply chain, registraties, aangiftes, relatie met de marketplace, etc. Verder moet je ook een paar keuzes maken. Kies ik voor OSS-aangifte en wanneer? Moet ik mijn supply chain misschien veranderen zodat mijn cashflow positie beter wordt? 


Wat belangrijk is om op te merken is dat er ook kansen liggen voor sellers. De nieuwe regels maken het voor een deel ook simpeler dan het nu is. Bijvoorbeeld de OSS-aangifte en voor FBA sellers dat ze geen btw meer aan de eindconsument hoeven te berekenen. Ik zou zeggen neem dit ook mee als je het doorloopt en onderneem dan zo spoedig mogelijk actie, want veranderingen doorvoeren gaat niet zo snel als je hiervoor afhankelijk bent van verschillende belastingdiensten in de EU. Bijvoorbeeld de-registraties en registraties kunnen behoorlijk lang duren momenteel.”

Wat doet Blue Turtle Tax en hoe kunnen jullie helpen?


“Wij zijn praktisch ingestelde belastingexperts met kennis en ervaring in de e-commerce en supply chain. Mocht je voor jouw specifieke business vragen hebben, of na een check er nog steeds niet uit komen, zijn wij graag bereid om samen met je te kijken of we je kunnen helpen om het goed voorbereid te zijn en tevens het beste uit de nieuwe regels te halen.”

Blue-Turtle-logo-website

Blue Turtle Tax

Blue Turtle Tax verzorgt btw, consultancy en technology services voor bedrijven. Met hun diepgaande kennis, sterke ervaring in verschillende industrieën en een uitstekende service helpen ze hun cliënten om zaken nu in orde te hebben en goed voorbereid te zijn voor de toekomst. 

Meer over Blue Turtle Tax